Orbit bar

:::
浏览人次: 18977

设备资源

绍谟纪念活动中心

绍谟纪念活动中心

102年6月动工,103年5月完工,空间使用如下表:


楼层

名称

数量

面积

1F

室内篮(排)球场

2

1591.4平方公尺

482坪

 

器材储藏室

1

111平方公尺

33.6坪

 

舞蹈教室

1

248平方公尺

75坪

 

台球室

1

242平方公尺

73坪

 

重量训练空间

1

198平方公尺

60坪

  攀岩训练场 1 立面 立面

2F

办公室

2

42.5平方公尺

12.9坪

 

多功能会议室

1

48平方公尺

14.5坪

 

社团设备室

2

82.2平方公尺

25坪

 

社团办公室

13

158平方公尺

47.8坪

兰阳校园各项教学设施

兰阳校园所有教室均为多媒体教室,配备有个人电脑、单枪投影机、 实物提示机、影音器材等教学辅助设备。

一般教室
上图:多媒体教室
语言练习教室
上图:语言练习教室
电脑实习教室
上图:电脑实习教室
一般教室
上图:兰阳讲堂
阶梯大教室
上图:阶梯大教室
强邦国际会议厅
上图:建邦国际会议厅

淡江大学兰阳校园 - 教室视听设备一览 (更新日期:2021-10-20)

教室门牌

容量

坪数

类型

单枪投
影机

电动萤
投影幕


交互式
投影机

电脑桌

扩音机
喇叭

备注

CL

306

61

26.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

 

CL

307

58

27.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

 

CL

308

58

27.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

 

CL

325

75

34.7

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

 

CL

328

120

43.5

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

阶梯教室

CL

401

80

34.8

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

402

80

34.2

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

403

30

26.5

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

404

63

26.7

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

407

59

28.7

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

408

60

27.8

多媒体教室

1

1

1

x

1

1

 

CL

439

90

45.7

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

阶梯教室

CL

323

60

35.6

电脑实习教室

1

1

60

1

37

1

 

CL

324

60

36.2

电脑实习教室

1

1

60

1

35

1

 

CL

302

65

64

语言练习教室

1

1

65

1

33

1