Orbit bar

:::
浏览人次: 13644

设备资源

绍谟纪念活动中心

绍谟纪念活动中心

102年6月动工,103年5月完工,空间规划使用如下表:


楼层

名称

数量

面积

1F

室内篮(排)球场

2

1591.4平方公尺

482坪

 

器材储藏室

1

111平方公尺

33.6坪

 

舞蹈教室

1

248平方公尺

75坪

 

台球室

1

242平方公尺

73坪

 

重量训练空间

1

198平方公尺

60坪

2F

办公室

2

42.5平方公尺

12.9坪

 

多功能会议室

1

48平方公尺

14.5坪

 

社团设备室

2

82.2平方公尺

25坪

 

社团办公室

13

158平方公尺

47.8坪

兰阳校园各项教学设施

兰阳校园所有教室均为多媒体教室,配备有个人电脑、单枪投影机、 实物提示机、影音器材等教学辅助设备。

一般教室
上图:一般教室
语言练习教室
上图:语言练习教室
电脑实习教室
上图:电脑实习教室
一般教室
上图:兰阳讲堂
阶梯大教室
上图:阶梯大教室
强邦国际会议厅
上图:建邦国际会议厅

淡江大学兰阳校园 - 教室视听设备一览 (更新日期:2015-07-21)

教室门牌

容量

坪数

类型

单枪投
影机

一般
投影机

录放
影机

DVD
影碟机

电动萤
投影幕

实物
提示机电脑桌

扩音机
喇叭

备注

CL

306

61

26.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

资创系专用教室

CL

307

58

27.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

政经系专用教室

CL

308

58

27.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

语言系专用教室

CL

316

30

23.3

多媒体教室

1

1

1

1

1

x

1

x

1

1

 

CL

325

75

34.7

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

观光系专用教室

CL

328

120

43.5

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

x

1

1

阶梯教室

CL

401

80

34.8

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

402

80

34.2

多媒体教室

1

x

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

403

30

26.5

多媒体教室

1

x

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

404

63

26.7

多媒体教室

1

x

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

407

59

28.7

多媒体教室

1

x

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

408

30

27.8

多媒体教室

1

1

1

1

1

1

1

x

1

1

 

CL

439

90

45.7

多媒体教室

1

x

 

1

1

 

1

1

1

1

兰阳讲堂

CL

323

60

35.6

电脑实习室

1

x

x

x

1

x

67
I7-3.3G

1

37

1

 

CL

324

60

36.2

电脑实习室

1

x

x

x

1

x

61
P-C2D 3.0G

1

35

1

4雷射打印机

CL

302

72

64

语言练习教室

1

x

x

x

1

x

65

1

33

1